ઐતિહાસિક પરિપ્રેક્ષ્યમાં સ્વામી વિવેકાનંદ – વર્તમાન સમસ્યા અને સમાધાન

Abstract ભારતના યુગપુરુષ સ્વામી વિવેકાનંદ વર્તમાન સમયની કેટલીક સમસ્યાઓ અને તેના સમાધાનની વાત કરી છે. સમસ્યા એટલે કે જેના થકી દેશને દેશના નાગરિકોને કોઈપણ અડચણ થતી હોય ક્યાંક ને ક્યાંક…

0 Comments

અમદાવાદના કિલ્લાઓ અને દરવાજો

Abstract અમદાવાદ એટલે જુલાઈ 2017ના રોજ વર્લ્ડ હેરિટેઝ સાઈટમાં સ્થાન પામેલ શહેર અમદાવાલ જેટલું ઐતિહાસિક છે એટલું જ આધુનિક પણ છે અમદાવાદની સ્થાપના પંદરમી સદીના આરંભથી એટલે કે 26 ફેબ્રુઆરી…

0 Comments