શ્રી અમૃતલાલ દલપતભાઈ શેઠ (૧૮૯૧-૧૯૫૪)

શ્રી અમૃતલાલ દલપતભાઈ શેઠ (૧૮૯૧-૧૯૫૪) GAMARA MANISH JADAVBHAI, M.A., M.Ed., M.Phil, Ph.D., Research Scholar, GUJARAT UNIVERSITY, AHMEDABADABSTRACT  :જ્યારે કોઈપણ આંદોલન ચળવળ કે પ્રવૃત્તિમાંથી નેતૃત્વ પેદા થતું હોય છે અથવા તો…

0 Comments

સૂફિ સંતઃ બાબા ઘોર

Abstract સુફીઆંદોલન અને ભક્તિ આંદોલન એ ભારતના મહત્વના મધ્યકાલીન યુગના સુધારાવાદી આંદોલન હતા. આ મધ્યકાલીન સમયમાં હિન્દુ અને મુસ્લિમ સમાજમાં અનેક સંતો અને મહંતો થઈ ગયા. એમાં આ રિસર્ચ પેપરમાં…

0 Comments