આઝાદી આંદોલનમાં દશેરીબહેન કાનજીભાઈ ચૌધરીનું યોગદાન

આઝાદી આંદોલનમાં દશેરીબહેન કાનજીભાઈ ચૌધરીનું યોગદાન ડૉ. વૈશાલી આર. ચાવડા; ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ,અમદાવાદAbstract :ભારતનો સ્વાધીનતાનો ઇતિહાસ એ ખૂબ જ રસપ્રદ અને રોમાંચક છે. આ સ્વાધીનતા સંગ્રામ એ બલિદાન અને કુરબાનીનો ઇતિહાસ…

0 Comments

ગુજરાતના મુસ્લિમ સમાજના શિક્ષણમાં પ્રદાન આપનાર અગ્રગણ્ય શિક્ષણવિદો

ગુજરાતના મુસ્લિમ સમાજના શિક્ષણમાં પ્રદાન આપનાર અગ્રગણ્ય શિક્ષણવિદો ડૉ. બુરહાના.બી.મલેક – ઈતિહાસ, Email :  burhanamalek01@gmail.com ટૂંકસાર            સર સૈયદ અહેમદ એ જે કાર્ય અલીગઢ, ઉત્તર પ્રદેશમાં મુસ્લિમમોના શિક્ષણ માટે કર્યું તેવી…

0 Comments

વિનોબા વિચાર અને વ્યવહાર

વિનોબા વિચાર અને વ્યવહાર ડૉ. પારસ એચ. ગોહેલ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ Email : malavia.rockey64@gmail.comટૂંકસાર ભારતીય સ્વાધીનતા સંગ્રામનો ઇતિહાસ ખૂબ જ જુસ્સા ભરેલો અને રોમાંચક છે. આ જ સમયગાળા દરમિયાન ભારત…

0 Comments