શ્રી અમૃતલાલ દલપતભાઈ શેઠ (૧૮૯૧-૧૯૫૪)

શ્રી અમૃતલાલ દલપતભાઈ શેઠ (૧૮૯૧-૧૯૫૪) GAMARA MANISH JADAVBHAI, M.A., M.Ed., M.Phil, Ph.D., Research Scholar, GUJARAT UNIVERSITY, AHMEDABADABSTRACT  :જ્યારે કોઈપણ આંદોલન ચળવળ કે પ્રવૃત્તિમાંથી નેતૃત્વ પેદા થતું હોય છે અથવા તો…

0 Comments

ગુજરાત વિદ્યાસભાની સ્થાપના અને તેનો વિકાસ

ગુજરાત વિદ્યાસભાની સ્થાપના અને તેનો વિકાસ ડો. હેતલ ગીરીશભાઈ વાઘેલા; ઈતિહાસ વિભાગ સંશોધક, Email : hetalvaghela6666@gmail.comABSTRACT  :ગુજરાતના સાહિત્ય તથા સંસ્કારના વિકાસને વરેલી દોઢ સદીથી વધુ જૂની સંસ્થા એટલે ગુજરાત વિદ્યાસભા.…

0 Comments