ગુજરાતના હિન્દુ કુંભારોની ભારતના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં ભૂમિકા

Abstract ભારતવર્ષ આદિકાળથી વિવિધાતામાં એકતા ધરાવતો પ્રદેશ રહ્યો છે. ઇતિહાસ સાક્ષી પૂરે છે કે ભૂતકાળમાં ભારતમાં ઘણી પ્રજાઓ કોઈને કોઈ હેતુથી આવી અને પોતાનો ઉદેશ્ય સિધ્ધ થતાં ચાલી ગઈ. તો…

0 Comments

ગુજરાતના સ્વાતંત્ર્યસેનાની દંડાબેન ચૌધરી

Abstract “ગુજરાતના સ્વાતંત્ર્યસેનાની દંડાબેન ચૌધરી” ભારતીય આઝાદીની ચળવળો દરમિયાન સ્ત્રીઓમાં જાગૃતિ આવી જેના પરિણામે આઝાદીની લડતમાં સ્ત્રીઓનો મહત્વનો ફાળો રહ્યો છે. ગાંધીજીના નેતૃત્વહેઠળ અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી મુક્ત થવા અજોડ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ…

0 Comments

ગુજરાતના સ્વાતંત્ર સંગ્રામમાં ધોલેરા

Abstract ભારતીય સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામનો ઇતિહાસ ખુબ લાંબો રહ્યો છે. ભારતીય સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામની શરૂઆત ઈ.સ.૧૮૫૭ના વિપ્લવથી ગણી શકાય છે. ગુજરાતમાં પણ ઘણા-બધાં નાના-મોટા આંદોલન થયા જેના દ્વારા ગુજરાતને વિશ્વમાં ખૂબ ખ્યાતિ…

0 Comments