ગઢ કાલરીથી ગઢ કામલુ (કંબોઈ)

Abstract કાલરીગઢના સોલંકી શાસકો મૂળરાજના વંશજો હતા. કાલરીમાં લાંબા સમય સુધી શાસન કર્યા બાદ કાલરીના વજેરાજજી પાટણના મુસ્લિમ રાજા મહંમદ સાથે યુદ્ઘ થતાં તેમાં વિરગતિ પામેલ અને ત્યાંથીતેમના પત્નિ અનોપકુવરબા…

0 Comments

कृषकों की सामाजिक समस्याओं के प्रति चौधरी चरण सिंह का दृष्टिकोण

Abstract भारत के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक यात्रा उनके कृषकों के नेता के तौर पर उभरने पर आधारित थी। आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार में चौधरी साहब का…

0 Comments